Interaktivní katalog umožňuje sociálním
pracovníkům, neziskovým organizacím,
psychologům a dalším odborníkům z oblasti péče
o ohrožené rodiny a děti zorientovat se v situacích, které
ohrožují funkce rodiny a další zdravý a řádný vývoj dítěte.
Interaktivní katalog obsahuje definice nejčastějších
situací, síť pomoci, úlohu aktérů a jejich vzájemné
vazby, postupy řešení z pohledu pracovníků OSPOD,
možné zdroje pomoci dle principu multidisciplinární
spolupráce, odkazy na sociální, zdravotní,
školské a jiné odborné služby a nechybí
ani příklady z praxe.