Interaktivní katalog umožňuje sociálním pracovníkům, neziskovým organizacím, psychologům a dalším odborníkům z oblasti péče o ohrožené rodiny a děti zorientovat se v situacích, které ohrožují funkce rodiny a další zdravý a řádný vývoj dítěte. Interaktivní katalog obsahuje definice nejčastějších situací, síť pomoci, úlohu aktérů a jejich vzájemné vazby, postupy řešení z pohledu pracovníků OSPOD, možné zdroje pomoci dle principu multidisciplinární spolupráce, odkazy na sociální, zdravotní, školské a jiné odborné služby a nechybí ani příklady z praxe.
*Z důvodu větší přehlednosti je v tomto materiálu převážně použito generické maskulinum, což znamená, že mužskými názvy osob jsou označovány i ženy.


www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí