Charita Bohumín

Název poskytovatele: Charita Bohumín
Zařízení poskytovatele: Občanská poradna v Bohumíně
Poskytovaná služba: Sociální poradenství
Formy poskytované služby: Ambulantní
První kontakt: Osoba může službu oslovit telefonicky, mailem a domluvit si osobní setkání. Služba je bezplatná.
Cílová skupina klientů služby:
  • Dorost (16-18 let)
  • Mladí dospělí (19-26 let)
  • Dospělí (27-64 let)
  • Mladší senioři (65-80 let)
Adresa: Bohumín - Nový Bohumín, Śtefánikova 957
Www: bohumin.charita.cz/...
Doba existence služby: 3.9.2001
Jak služba daný jev řeší? Služba je pro osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a nemohou či nedokážou ji sami zvládnout. Pracovníci služby poskytují informace, rady a pomoc, aby svou situaci vyřešili nebo alespoň zmírnili. Cílovou skupinu poradny tvoří široký okruh osob starších 16-ti let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny ji zvládnout vlastními silami zejména osamělí rodiče, rodiny s dětmi, osoby zadlužené, osoby nezaměstnané, senioři, osoby bez přístřeší, národnostní menšiny, oběti domácího násilí, osoby s tělesným postižením, osoby v krizi, osoby se zkušeností s trestnou činností, oběti podvodného jednání obchodníků, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Změnit kontaktní údaje
Související informace
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Karviná
Obec: Bohumínwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí