Ministerstvo pravedlnosti ČR

Název organizace: Ministerstvo pravedlnosti ČR
Druh subjektu: Mediace
Adresa: Pod Nemocnicí 2381, Louny
Www: www.pmscr.cz
Jak služba daný jev řeší? Mediace má podobu setkání pachatele s obětí za účasti mediátora, který plní roli nestranného prostředníka. Společnému jednání obvykle předcházejí individuální rozhovory mediátora s obětí a pachatelem. Smyslem a účelem mediačního jednání je přispět ke zmírnění následků trestného činu pro oběť a motivovat pachatele k převzetí odpovědnosti za škody, které svým jednáním způsobil. Mediátor oběma umožňuje, aby vyjádřili své názory, potřeby a zájmy. Mediace může vyústit ve společnou dohodu o urovnání konfliktu a náhradě škody. Ta pak slouží jako podklad pro rozhodování státního zástupce nebo soudce.

Změnit kontaktní údaje
Související informace
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Louny
Obec: Lounywww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí