Bílý kruh bezpečí, z.s.

Název poskytovatele: Bílý kruh bezpečí, z.s.
Zařízení poskytovatele: Poradna BKB Ostrava
Poskytovaná služba: Sociální poradenství
Formy poskytované služby: Ambulantní
Terénní
První kontakt: služba je poskytována zdarma
Cílová skupina klientů služby:
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
  • Děti předškolního věku (1-6 let)
  • Mladší děti (7-10 let)
  • Starší děti (11-15 let)
  • Dorost (16-18 let)
  • Mladí dospělí (19-26 let)
  • Dospělí (27-64 let)
Adresa: 28. řijna 124, Ostrava
Www: www.bkb.cz
Doba existence služby: 16.9.1997
Jak služba daný jev řeší? Služba si klade za cíl předcházet či zmírňovat důsledky soxiálního vyloučení oběti prostřednictvím odborného poradenství a poskytování právních informací, psychologické pomoci a dalších doplňkových služeb.

Změnit kontaktní údaje
Související informace
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostravawww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí