Společnou cestou, o. p. s.

Název poskytovatele: Společnou cestou, o. p. s.
Zařízení poskytovatele: Azylové ubytování Společnou cestou
Poskytovaná služba: Azylový dům
Formy poskytované služby: Pobytová
Cílová skupina klientů služby:
  • Dospělí (27-64 let)
  • Děti předškolního věku (1-6 let)
  • Mladší děti (7-10 let)
  • Starší děti (11-15 let)
  • Dorost (16-18 let)
Adresa: Donovalská 2331/53, 149 00 Praha 11 - Chodov (kontaktní místo); služba je poskytována na neveřejné adrese
Telefon: 272 950 984
E-mail: azyl@spolcest.cz
Www: www.spolcest.cz
Doba existence služby: 1997
Jak služba daný jev řeší? Posláním sociální služby Azylové ubytování Společnou cestou je pomáhat rodinám s dětmi překonat obtížnou nebo krizovou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení nebo bezpečného zázemí poskytnutím ubytování na přechodnou dobu a podpory a pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Změnit kontaktní údaje
Související informace
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha
Obec: Prahawww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí