Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Název poskytovatele: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Zařízení poskytovatele: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Poskytovaná služba: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Formy poskytované služby: Terénní
Ambulantní
První kontakt: Dle domluvy, k poskytnutí služby není třeba žádného doporučení.
Cílová skupina klientů služby:
  • Děti kojeneckého věku (do 1 roku)
  • Děti předškolního věku (1-6 let)
  • Mladší děti (7-10 let)
  • Starší děti (11-15 let)
  • Dorost (16-18 let)
  • Mladí dospělí (19-26 let)
  • Dospělí (27-64 let)
Adresa: Zolova 502/2, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon: 724 701 600
Www: www.poradna-prava.cz
Doba existence služby: 2012
Jak služba daný jev řeší? Pracovníci služby pracují především terénně v přirozeném prostředí rodiny a také ambulantní formou, kdy je možné využít při složitějších zakázkách i služeb právníka organizace. Právě spojení sociálního pracovníka, rodiny a právníka se při řešení náročných životních situací ukázalo jako účinné a prospěšné. Pracovníci zprostředkovávají též kontakt s jinými navazujícími službami či institucemi, doprovází uživatele služby, poskytují poradenství v mnoha oblastech. Právník dokáže rychle reagovat a sepsat např. opravný prostředek v případě nutnosti. Posláním služby je podporovat rodiny s dětmi, u kterých je ohrožen vývoj dětí, způsobený dlouhodobou krizovou sociální situací, kterou sami nedokážou řešit. Jedná se o rodiny s dětmi žijící v Ústí nad Labem a blízkém okolí. Činnosti služby:

práce s rodinou na školní přípravě dětí,
podpora při jednání s kurátory pro mládež či pracovníky OSPOD, posilování rodinných vztahů a pomoc s řešením konfliktů v rodině, pomoc se zajištěním volnočasových aktivit pro děti, pomoc rodinám při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
snižování a upozorňování na rizikový způsob života a mnoho dalších činností.


Změnit kontaktní údaje
Související informace
Kraj: Ústecký kraj
Okres: Ústí nad Labem
Obec: Ústí nad Labemwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí