Národní institut pro děti a rodinu

Název poskytovatele: Národní institut pro děti a rodinu
Zařízení poskytovatele: Tréninková školička Hyperka
Poskytovaná služba: Předškolní/vzdělávací/doučovací program
Formy poskytované služby: Ambulantní
První kontakt: motivovanost a zájem o řešení dané situace
Cílová skupina klientů služby:
  • Děti předškolního věku (1-6 let)
Adresa: Velehradská 24, Praha 3, 130 00
Telefon: 702 017 268
E-mail: hyperka@hyperaktivita.cz
Www: hyperka.eu/pro-rodice
Doba existence služby: od roku 2003
Jak služba daný jev řeší? HYPERKA je službou péče o hyperaktivní děti předškolního věku. Naším hlavním cílem je v rámci komplexního programu podpořit a začlenit děti s ADHD do běžného vzdělávacího procesu. HYPERKA je určena pro děti ve věku od 2,5 do nástupu školní docházky s :

nerovnoměrným psychomotorickým vývojem
řečovými obtížemi
ADHD, poruchami pozornosti
problémy v oblasti sociálních dovedností
hyperaktivním nebo hypoaktivním chováním
selhávajícím v běžné mateřské škole (přijímáme i děti odmítnuté nebo vyloučené z MŠ)

Změnit kontaktní údaje
Související informace
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha
Obec: Prahawww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí