Centrum psychgologické pomoci, p.o.

Název poskytovatele: Centrum psychgologické pomoci, p.o.
Zařízení poskytovatele: Rodinná a manželská poradna Třinec
Poskytovaná služba: Sociální poradenství
Formy poskytované služby: Ambulantní
První kontakt: Klient může poradnu kontaktovat telefonicky, osobně, nebo e-mailem, kde si domluví termín osobního setkání – konzultace. K domluvení termínu konzultace klient nepotřebuje žádné doporučení.- Akutní problémy je poradna připravena řešit formou krizového poradenství.
Cílová skupina klientů služby:
  • Děti předškolního věku (1-6 let)
  • Starší děti (11-15 let)
  • Mladší děti (7-10 let)
  • Dorost (16-18 let)
  • Mladí dospělí (19-26 let)
  • Dospělí (27-64 let)
  • Mladší senioři (65-80 let)
Adresa: Máchova 1134, 739 61 Třinec
Www: www.cepp.cz/...
Doba existence služby: 2011
Jak služba daný jev řeší? Služba nabízí bezplatné odborné sociální poradenství v oblasti rodinných a partnerských vztahů. Odborné sociální poradenství v sobě zahrnuje odbornou sociální a psychologickou pomoc. Setkání probíhá s psychologem nebo sociálním pracovníkem a společně věnují pozornost trápení klienta a hledání cesty jako ho zmírnit.

Změnit kontaktní údaje
Související informace
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Frýdek-Místek
Obec: Třinecwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí