Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Název poskytovatele: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.
Zařízení poskytovatele: Sociální poradna SONS ČR - Ostrava
Poskytovaná služba: Sociální poradenství
Formy poskytované služby: Ambulantní
Terénní
Cílová skupina klientů služby:
  • Dorost (16-18 let)
  • Dospělí (27-64 let)
  • Mladí dospělí (19-26 let)
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Telefon: 221 462 430
E-mail: pravni@sons.cz
Www: www.sons.cz
Jak služba daný jev řeší?

Změnit kontaktní údaje
Související informace
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Ostravawww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí