obec Telnice

Informace o území
Obecní části:
Liboňov Telnice VarvažovSubjekty (dle sídla) - obec Telnice:
(žádné subjekty)

Subjekty s působností pro obec Telnice:www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí