Bezpečí


Naplnění základních potřeb dětí může být ohroženo rizikovými faktory, tedy příčinami obtíží dítěte ("kořeny"), které se mohou rozvinout v závažné důsledky ("plody"). Tyto faktory lze rozdělit do 3 hlavních oblastí: Rizikové faktory na straně dítěte vycházejí z oblasti zdraví, učení se, emočního vývoje a chování, rodinných a sociálních vztahů, sociální prezentace, identity, samostatnosti a soběstačnosti. Rizikové faktory na straně rodičů (resp. pečovatelé) vycházejí z oblastí, jako je základní péče, zajištění bezpečí a ochrany, citové vřelosti, stimulace a poskytování podnětů, vedení a stability. Rizikové faktory na straně rodiny a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, ovlivňují vývoj dítěte. Determinanty v této oblasti jsou zejména historie a fungování rodiny, širší rodina, úroveň bydlení, finanční situace, sociální začlenění rodiny a komunitní zdroje.
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí