Dětský domov se školou se sídlem v Libereckém kraji

Vymezení dle zákona č. 109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.


Dětský domov se školou je zařízení určené pro děti a mladistvé, které mají nařízen
ou ústavní nebo ochrannou výchovu, nebo je určené pro nezletilé matky, které mají nařízeno ústavní nebo ochrannou výchovu. Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Pokud v průběhu povinné školní docházky pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy zřízené při dětském domově, je dítě na základě žádosti ředitele dětského domova se školou zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou. Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu.

Služba je určena

  • děti
  • mládež

Způsob pomoci
  • výkon ústavní a ochranné výchovy

(Zdroj: https://socialni-prace.webnode.cz/detsky-domov-se-skolou/)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí