Dům na půl cesty se sídlem v Ústeckém kraji

Dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytuje pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Způsob pomoci:

  • poskytnutí ubytování;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
  • sociálně terapeutické činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich.

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)
Zákon domy na půl cesty definuje jako zařízení zpravidla určené pro mladé lidi do 26 let věku, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně jsou určené pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, dále pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranného léčení. Cílovou skupinou jsou však často i mladí dospělí, kteří se nacházejí v obtížné rodinné, sociální situaci a musí se osamostatnit, přičemž nemají rodinné zázemí nebo žijí v dysfunkční rodině.
Bydlení tvoří většinou větší byt nebo dům, ve kterém se nacházejí společné prostory (kuchyň, denní místnost, obývací pokoj, sociální zařízení apod.) a pokoje sloužící jako ložnice. Bydlení je na přechodnou dobu
(1–2 roky) a součástí je podpora sociálních pracovníků, kteří klientům pomáhají s řešením různých životních situací včetně hledání návazného bydlení, zaměstnání, s nácvikem různých dovedností důležitých pro osamostatnění se a další budoucí život.
Domy na půl cesty v rámci preventivních služeb plní určitou formu pomoci a podpory klientům, kterou u jejich vrstevníků zajišťuje běžná rodina. Bez těchto služeb a určité formy pomoci by rizika ohrožení dané skupiny lidí, i když už nejsou právně dětmi, byla mnohem vyšší a mnozí z nich by skončili „na ulici“.

MPSV. 2019. Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny [online]. Praha: MPSV. [22. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/publikacemodel-systemu-prevencefinalwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí