Exekutor, soudní exekutor

Soudní exekutor je svobodné právnické povolání, které podle exekučního řádu zajišťuje provádění exekucí. Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v samosprávné exekutorské komoře.


Státem je pověřen exekutorským úřadem, tedy oprávněním provádět exekuce a další činnost podle exekučního řádu. Úřad je zásadně se sídlem v obci, ve které sídlí některý z
okresních soudů. Podle tohoto soudu se i nazývá (např. Exekutorský úřad Praha 1).

Služba je určena

  • soudy
  • věřitelé
  • dlužníci

Způsob pomoci
  • oddlužení, vyrovnání majetku

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_exekutor)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí