Facilitace se sídlem v Jihomoravském kraji

Způsob pomoci

Facilitátor používá diskusní techniky k tomu, aby dovedl skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. Jde tedy o způsob řešení problémů, oproti způsobu řešení sporů v případě mediace.
Spory a problémy mají společný znak – vnášejí do systémů nerovnováhu nebo nestabilitu a tím systémy dynamizují. Spory jsou přitom typické "lidským rozměrem", jde o jakési personifikované problémy.
O tom, zda určitý konflikt bude mít povahu problému nebo sporu, rozhodují lidé v něm zúčastnění. Pokud se snaží prosadit svá preferovaná řešení, vstupují do sporu. Pokud se snaží najít dobré řešení, vstupují na půdu problémů.

(Zdroj: https://www.kmfcr.cz/facilitace.html)




www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí