Kontaktní centrum se sídlem v Libereckém kraji

Služba vychází z § 39 ze zákona č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.


Služba je určena
:

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových.

Způsob pomoci:

Služba obsahuje zejména tyto činnosti:

  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí