Krizová pomoc se sídlem v Ústeckém kraji

Krizová pomoc je sociální službou dle § 60 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba je určena:

Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Způsob pomoci:

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „zde odkaz na koho se obrátit“

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí