Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením se sídlem v Libereckém kraji

Sociálně aktivizační služba je poskytována podle § 66 Zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Služba je určena:

Sociálně aktivizační služba jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

Způsob pomoci:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?

(
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí