Výchovný ústav se sídlem v Ústeckém kraji

Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova.


Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti:
a) s nařízenou ústavní výchovou,
b) s uloženou ochrannou výchovou,
c) které jsou nezletilými matkami, a pro jejich děti, nebo
d) které vyžadují výchovně léčebnou péči, popřípadě se ve výchovném ústavu pro tyto děti zřizují oddělené výchovné skupiny.
Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let.

Služba je určena

  • děti
  • mládež

Způsob pomoci
  • výchovné
  • vzdělávací
  • sociální

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí