Zařízení odborného poradenství pro péči o děti se sídlem v Ústeckém kraji

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti poskytuje zejména doporučení zaměřená na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí a na péči rodičů o děti zdravotně postižené. V rámci odborného poradenství se poskytují nebo zprostředkovávají rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dětí rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších otázkách týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti.

Služba je určena

  • Rodičům či pěstounům dětí se specifickými potřebami

Způsob pomoci
  • Odborné poradenství

Zařízení odborného poradenství pro péči o děti mohou poskytovat nebo zprostředkovávat také poradenství pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Vychází ze zákona č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
.


(Zdroj:
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359 )
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí