Zařízení pro podporu náhradní rodinné péče se sídlem v Libereckém kraji

Výchova dětí a péče o jejich příznivý vývoj je především právem a povinností obou rodičů. Ne všichni rodiče se však chtějí nebo mohou o své děti starat. V situacích, kdy děti nemohou z nejrůznějších důvodů vyrůstat ve vlastní rodině, je třeba hledat optimální formu náhradní výchovy, která je také obsahem činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí.Služba je určena

Rodičům, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou starat o své děti

Způsob pomoci

Formy náhradní rodinné péče upravené zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině:

  • svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče
  • pěstounská péče
  • poručenství, pokud poručník o dítě osobně pečuje
  • osvojeníwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí