Krizové centrum se sídlem v Karlovarském kraji

Krizová centra poskytují neodkladnou, bezbariérovou a nestigmatizující psychiatrickou péči. Poskytují různé formy krizové intervence (telefonická, tváří v tvář) a též krátkodobý pobyt na lůžku s intenzivním terapeutickým programem. Poskytují zdravotní péči občanům, u nichž došlo k takovému zhoršení psychického stavu, ve kterém je nutná akutní krátkodobá psychiatricko-psychologická intervence při pobytu na krizovém lůžku, avšak stav nevyžaduje psychiatrickou hospitalizaci.


Služba je určena:

  • lidem s partnerskými, osobními a rodinnými problémy,
  • lidem s úzkostmi, depresivními stavy, sebevražednými úvahami,
  • lidem vyrovnávajícím se se ztrátou blízké osoby,
  • obětem trestných činů a domácího násilí, lidem s akutním zhoršením stávající psychické poruchy,
  • lidem, u nichž se poprvé v životě objevily příznaky duševní poruchy

Způsob pomoci:

ambulantní konzultace: krizová intervence psychiatra či psychologa, nasazení medikace v indikovaných případech, pomoc s vyhledáním návazných nebo specializovaných služeb

hospitalizace na lůžku: pro krátkodobou hospitalizaci

telefonická krizová intervence: anonymní linka důvěry s nepřetržitým provozem,

Krizová centra nabízí okamžitou pomoc bez nutnosti objednání 24 hodin denně.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části Kde hledat pomoc?“.

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí