Volnočasové aktivity se sídlem v Královéhradeckém kraji

Pro sociální vzestup lidí žijících v prostředí sociálního vyloučení má smysl nabídnout jim smysluplné využití jejich volného času. To platí zejména pro děti a mládež jako alternativu k bezcílnému utloukání času na ulici s rizikem patologického a protiprávního jednání. Mezi volnočasové aktivity patří nejrůznější zájmové a vzdělávací kroužky, komunitní a nízkoprahová centra, kluby, sportovní aktivity a soutěže atd. Volnočasové aktivity lze samozřejmě pořádat i pro dospělé (nejrůznější aktivity ve „Tvořivých dílnách“, řada sportovních aktivit či kulturní podniky. Obec může tyto aktivity buď finančně podporovat (když realizátorem je např. nezisková organizace), nebo sama realizovat.


Služba je určena

Dětem a mladistvým, ale i dospělým.


Způsob pomoci

Mezi volnočasové aktivity patří nejrůznější zájmové a vzdělávací kroužky, komunitní a nízkoprahová centra, kluby, sportovní aktivity a soutěže atd. Ale i Tvořivé dílny pro dospělé.

(Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/volnocasove-aktivity.aspx)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2022, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí