Programy primární prevence se sídlem v Ústeckém kraji

Primárně preventivní program by měl svoji cílovou skupinu začít ovlivňovat co nejdříve. Jedná se o tu cílovou skupinu, u které se ohrožení dá předpokládat, ale ještě k žádnému rizikovému chování nedošlo. Preventivní programy mohou mít různý charakter a zaměřují se na nejrůznější témata (např. zdraví životní styl, delikventní chování, drogová problematika,…).


Služba je určena

  • děti
  • mládež
  • dospělí

Způsob pomoci
  • vzdělávací a osvětová činnost

(Zdroj: https://socialni-prace.webnode.cz/prevence-kriminalniho-chovani/)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí