Školský sociální pracovník

V širším pojetí může být za sociální práci ve školství považována činnost jakéhokoliv sociálního pracovníka působícího v zařízení spravovaném MŠMT. V užším pojetí považujeme za školskou sociální práci působení sociálního pracovníka ve školách. Tato profese se v současných českých podmínkách oficiálně nevyskytuje, ačkoliv ve 30. letech 20. století se na českém území slibně rozvíjela a v řadě zahraničních zemí má své pevné místo. Na úrovni základních a středních škol ovlivňuje sociální pracovník vzdělávací proces tak, aby v něm byly maximálně využity schopnosti a zdroje žáka, a zároveň působí směrem k sociální změně v kontextu vzdělávání. Může zastávat jak roli advokáta oprávněných zájmů žáka, tak i roli prostředníka mezi žákem, rodinou a školou. Na úrovni vysoké školy usiluje sociální pracovník o akademickou a sociální integraci studentů, zejména znevýhodněných studentů. Mimo jiné slaďuje různorodé zájmy zúčastněných subjektů – podpůrných služeb, studijní administrativy, vyučujících, vedení VŠ apod. Nezávislost sociálního pracovníka mu dává nejen dobrou pozici pro vyjednávání, ale zároveň i možnost vybudovat si důvěrný vztah se studentem.


Služba je určena

  • děti a mládež

Způsob pomoci
  • podpůrná, intervenční funkce

(Zdroj: https://www.mpsv.cz/files/clanky/23233/DL-skolstvi.pdf)

www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2022, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí