Doučování se sídlem v Libereckém kraji

Služba je určena dětem, kterým se z různých důvodů nedostává požadovaného objemu vzdělávání, nebo má dítě nedostatečný prospěch ve škole a doma nedostává adekvátní podporu.

Významnou roli v rámci doučování hrají dobrovolníci, kteří jsou adekvátně proškoleni, v průběhu doučování jim je pak poskytována veškerá potřebná podpora a pomoc. Dobrovolníci (doučující) v rámci této služby také zpravidla spolupracují s poradnami, specialisty či úřady, je-li to potřeba. V ideálním případě jsou pracovníci v kontaktu i s učiteli, aby tak měli jasný přehled, v čem konkrétně potřebuje dítě pomoct. 

Cílem doučování

  • zastavení propadu školního prospěchu dítěte
  • zvýšení zájmu o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučován

Formy doučování:

individuální doučování - probíhá přímo v rodině dítěte. Dobrovolník za ním dochází domů v předem určených termínech, přičemž se společně se žákem věnují aktuálním vzdělávacím potřebám. Rodiče z pravidla musí být vždy u doučování přítomni, zajišťují adekvátní podmínky na domácí přípravu či kontrolují splnění zadaných úkolů. Je potřeba rodiče blíže zapojit do školního dění, domácí přípravy a do aktivního zájmu o dítě obecně. Rodiče tím získávají potřebné informace a kompetence.

skupinové doučování - bývá formou doučovacího kroužku, který může být realizován ve spolupráci se školou na půdě školy. Skupinové doučování ale bývá organizováno i například na ubytovnách, v azylových domech nebo přímo v prostorách našich poboček.
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí