BESIP se sídlem v Libereckém kraji

BESIP je oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích a působení na lidského činitele. Svou činnost zaměřuje na celostátní kampaně, dopravní výchovu a rozšiřování informací o osvědčených postupech.

BESIP působí skrze koordinátory ve 14 krajích ČR.


Služba je určena

  • Dětem ve školách a všem účastníkům silničního provozu.


Způsob pomoci

komunikační kampaně:

  • Komunikace klíčových témat BESIP
  • Informačně preventivní kampaně na celostátní úrovni
  • Řízená mediální komunikace
  • Moderní a bezpečný automobil

preventivní aktivity:
  • Budování hodnotového systému
  • Výuka dopravní výchovy na školách
  • Provoz více než 150 dopravních hřišť po celé ČR
  • Metodická a didaktická podpora výuky dopravní výchovy

(Zdroj: https://www.ibesip.cz)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí