Charitní šatník, sociální šatník se sídlem v Ústeckém kraji

Shromažďuje oblečení a obuv pro dospělé i děti v nouzi, dále nábytek a potřebné věci pro domácnost  (např. lůžkoviny, ručníky atd.), potraviny z potravinové banky, hračky, školní potřeby apod.

Obvykle spolupracuje s organizacemi zaměřenými na pomoc osobám v nouzi, nemocným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením.
Služba není registrovaná podle Zákona o sociálních službách, jedná se o tzv. návaznou službu.
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí