Sebepoškozování u dětí a mladistvých, pokus o sebevraždu