1. Dysfunkční rodina

2. Špatná péče o děti

3. Vzdělávání

4. Ekonomická situace rodiny, chudoba

5. Bydlení

6. Společensky nežádoucí jednání

7. Užívání návykových látek, závislosti

8. Psychické poruchy u dětí

9. Sociálně podmíněné jevy